Chỉ báo Động lượng

Định nghĩa

Động lượng thường được gọi là tỷ lệ và đo lường việc tăng tốc của giá và/hoặc khối lượng của chứng khoán. Động lượng còn được gọi là chỉ báo phân tích kỹ thuật và chỉ báo dao động có khả năng xác định xu hướng thị trường. Nhà giao dịch và nhà đầu tư thường sử dụng từ “động lượng” để chỉ một nội dung trong khi bản thân chỉ báo này là nghiên cứu trong phân tích kỹ thuật. Việc giải thích sau sẽ chủ yếu bao gồm chỉ báo.

Nội dung rút ra

Chỉ báo Động lượng thường được kết hợp với công cụ đường xu hướng để giúp nhà giao dịch và nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường. Công cụ này về cơ bản là một đường được vẽ từ giá cao đến giá thấp, từ giá thấp đến giá cao hoặc từ một khoảng thời gian xác định. Nếu đường xu hướng tăng dần, có nghĩa là xu hướng đang tăng, là thời điểm tốt để mua cổ phiếu. Nếu đường xu hướng đi xuống, có nghĩa là xu hướng đang đi xuống và là thời điểm tốt để xem xét việc bán cổ phiếu.

Đây chính là đầu tư thuận xu thế, cũng là một chỉ báo kỹ thuật riêng. Cả đầu tư thuận xu thế và giao dịch thuận xu thế đều là chiến lược cao cấp hơn ở chỗ xu hướng giá khó dự đoán và dao động nhanh, dẫn đến nhiều rủi ro hơn.

Điều cần tìm kiếm

Động lượng không chỉ là tỷ lệ, chỉ báo và chỉ báo dao động mà còn có thể được sử dụng như một kỹ thuật giao dịch. Nếu rõ ràng là giá của một cổ phiếu đã tăng tốc hoặc đang tăng tốc, cho dù đó là thu nhập và/hoặc doanh thu tổng thể, thì nhà giao dịch thuận xu thế có thể gia nhập vị thế mua hoặc bán cổ phiếu trong khi phân tích động lượng của cổ phiếu. Giao dịch đó hy vọng sẽ tiếp tục đà phát triển theo xu hướng tăng hoặc giảm, giúp giao dịch thành công. Chiến lược như vậy thực sự tập trung vào chuyển động ngắn hạn của giá cổ phiếu.

Giao dịch thuận xu thế là khi nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư mua hoặc bán dựa trên phân tích về xu hướng và chuyển động giá của cổ phiếu. Để sử dụng đúng chiến lược dựa trên động lượng, nhà giao dịch sẽ mua một cổ phiếu có xu hướng tăng hoặc mua một cổ phiếu có xu hướng giảm. Thay vì tiêu chuẩn giao dịch và mua thấp trong khi bán cao, giao dịch hoặc đầu tư thuận xu thế sẽ đảo ngược điều này. Để giao dịch trong chiến lược này, tốt nhất là bán thấp và mua thấp hơn, hoặc ngược lại, mua cao và bán cao hơn. Ngoài ra, nhà giao dịch phải chú ý đến tình huống phá vỡ giá thay vì tập trung vào các mô hình đảo ngược giá.

Hạn chế

Giống như phần lớn các chiến lược giao dịch, giao dịch và đầu tư thuận xu thế không tránh khỏi những hạn chế và rủi ro. Xu hướng giá và phân tích động lượng không bao giờ đáng tin cậy 100% và không nên được coi là tin cậy 100%. Ngoài ra, đầu tư thuận xu thế được thực hiện thông qua các nhà đầu tư và do đó, bạn không có toàn quyền kiểm soát các giao dịch của mình. Cũng cần đề cập rằng những tình huống đảo ngược bất ngờ có thể xảy ra và đôi khi vẫn không thể đoán trước, thường do thay đổi trên thị trường, tin tức nóng hổi hoặc thái độ chung của nhà giao dịch trên thị trường.

Tóm tắt

Động lượng là tỷ lệ được sử dụng để xác định khả năng tăng tốc của giá hoặc khối lượng của tài sản hoặc chứng khoán. Động lượng cũng có thể là một chỉ báo phân tích kỹ thuật và chỉ báo dao động hoạt động để xác định xu hướng thị trường và liệu giá của một cổ phiếu hoặc tài sản có tiếp tục đà tăng/giảm hay không.