Stream và bình luận stream

Luồng là cách bạn phát trực tiếp và chia sẻ bình luận thị trường, ý tưởng giao dịch và phân tích trên video. Tất cả các quy tắc chung áp dụng cho người phát trực tiếp và người xem. Dưới đây là một số mẹo:

  • Tất cả các Luồng phải có tiêu đề, hình ảnh và mô tả rõ ràng để mọi người có thể dễ dàng hiểu Luồng và tham gia.
  • Khi phát trực tiếp lại các nền tảng video khác, cả video và âm thanh đều bắt buộc phải được lưu trữ trên TradingView.
  • Không bao gồm nội dung có bản quyền. Vui lòng tham khảo các chính sách về bản quyền và nội quy sử dụng hợp pháp của chúng tôi để biết thêm thông tin.
  • Luồng có thể bao gồm các nền tảng khác trong quá trình phát sóng, chỉ khi sản phẩm hoặc dữ liệu của TradingView không đủ để đưa ra quan điểm của bạn. Không cho phép phát trực tuyến độc quyền các nền tảng khác.
  • Tương tác với khán giả TradingView trong quá trình phát sóng. Không cho phép phát trực tuyến trong màn hình của bạn.
  • Nếu ngôn ngữ luồng của bạn không phải là ngôn ngữ địa phương hiện tại, thì hãy nêu ngôn ngữ Luồng của bạn trong phần mô tả Luồng.