Phát trực tiếp và quy tắc bình luận trên sự kiện phát trực tiếp

Phát trực tiếp là cách bạn phát trực tiếp và chia sẻ bình luận thị trường, ý tưởng giao dịch và phân tích trên video. Tất cả nội quy áp dụng cho người phát trực tiếp và người xem. Dưới đây là một số mẹo:

  • Tất cả các Sự kiện phát trực tiếp phải có tiêu đề, hình ảnh và mô tả rõ ràng để mọi người có thể dễ dàng hiểu Sự kiện phát trực tiếp và tham gia.
  • Hình thu nhỏ của sự kiện phát trực tiếp có thể chứa tên người dùng TradingView của bạn và tên của chương trình. Hình thu nhỏ không được chứa câu khẩu hiệu, đường liên kết hay tham chiếu đến bất kỳ kênh mạng xã hội nào khác hoặc bất ký loại quảng cáo hoặc quảng bá nào khác.
  • Khi phát trực tiếp lại các nền tảng video khác, cả video và âm thanh đều bắt buộc phải được lưu trữ trên TradingView.
  • Không sử dụng nội dung có bản quyền. Vui lòng tham khảo chính sách về bản quyền và nội dung sử dụng hợp lệ của chúng tôi để biết thêm thông tin.
  • Sự kiện phát trực tiếp có thể bao gồm các nền tảng khác trong quá trình phát sóng, chỉ khi sản phẩm hoặc dữ liệu của TradingView không đủ để đưa ra quan điểm của bạn. Không cho phép phát trực tuyến độc quyền các nền tảng khác.
  • Tương tác với khán giả TradingView trong quá trình phát sóng. Không cho phép phát trực tuyến trong màn hình của bạn.
  • Chỉ cho phép phát trực tiếp bằng ngôn ngữ trong trang web khu vực bạn đang sống. Nếu TradingView (vẫn) chưa hỗ trợ ngôn ngữ của bạn, thì vui lòng tạo đề xuất trên Reddit để thêm ngôn ngữ.