Làm thế nào tôi có thể trở thành Moderator?

TradingView không ngừng tìm kiếm người kiểm duyệt để củng cố đội ngũ tuyệt vời của chúng tôi và chúng tôi mong được chào đón bạn vào nhóm của chúng tôi nếu bạn:

  • Đã tạo dựng được danh tiếng tốt cho chính mình trên TradingView bằng cách chia sẻ nội dung chất lượng và hữu ích cho những người dùng khác
  • Thích tương tác với mọi người theo cách tích cực trong khi tuân thủ các quy tắc của nhà
  • Có thể đánh giá cao ý kiến của người khác và chia sẻ ý kiến của bạn theo cách xây dựng
  • Dành 1-2 giờ mỗi ngày để giúp đỡ cộng đồng
  • Là một thành viên được tôn trọng của TradingView trong hơn 6 tháng và đã giữ ở mức tối thiểu tuyệt đối việc vi phạm các quy tắc của nhà cái
  • Nói tiếng Anh và tốt nhất là một ngôn ngữ được hỗ trợ khác.
  • Có kiến thức giao dịch chung tốt.

Bạn đã đánh dấu vào tất cả các ô? Tuyệt vời, hãy cho một trong những người kiểm duyệt biết và chúng tôi sẽ xử lý từ đó! Chúng tôi hy vọng sẽ sớm chào đón bạn đến với nhóm của chúng tôi!