Tôi thấy cài đặt 'độ phân giải' trong cài đặt chỉ báo. Nó để làm gì?

Phân tích đa khung thời gian (MTF) là một quá trình mà các nhà giao dịch có thể xem cùng một mã / chỉ báo ở khung thời gian cao hơn so với biểu đồ. Các nhà giao dịch sử dụng MTF để định vị hành động giá của biểu đồ trong bối cảnh dài hạn và rộng hơn.

Nhiều chỉ báo tích hợp của chúng tôi hiện đi kèm với chức năng MTF. Khi chúng làm như vậy, tab "Cài đặt / Đầu vào" của tập lệnh sẽ chứa menu thả xuống Độ phân giải, từ đó bạn có thể chọn khung thời gian khác. Điều này cho phép bạn nhìn vào biểu đồ 1h và xem đường trung bình hàng ngày cùng một lúc.


Lưu ý rằng, tùy thuộc vào khung thời gian của biểu đồ và chỉ báo, chỉ báo có thể hiển thị giá trị n / a trên một số thanh. Hành vi này được dự định; bạn có thể tìm hiểu lý do tại sao điều này xảy ra trong trang Trung tâm trợ giúp này.

Nếu bạn muốn bật chức năng MTF cho chỉ báo Pine tùy chỉnh của mình, hãy xem bài viết này trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.