Chỉ báo Williams Fractal

Định nghĩa

Chỉ báo Williams Fractal nhằm mục đích phát hiện các điểm đảo ngược thông qua mức cao và mức thấp. Chỉ báo này được biết đến như là một trong những chỉ báo đầu tiên sử dụng fractals và đưa vào giao dịch chính thống. Nói chung, chỉ báo được hình thành bởi năm chân nến hoặc thanh trên biểu đồ giá, được hiển thị bằng mũi tên lên hoặc xuống để báo hiệu trạng thái cao hoặc thấp.

Lịch sử

Chỉ báo này lần đầu tiên được phát triển và đặt tên bởi Bill Williams. Ông là nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật giàu kinh nghiệm, người đầu tiên giới thiệu chỉ báo này trong cuốn sách “Trading Chaos” năm 1995 của ông. Một số người cho rằng Williams và cuốn sách của ông là nơi đầu tiên biến fractal thành thành phần chính của thế giới giao dịch.

Nội dung rút ra

Chỉ báo Williams Fractal đạt được động lực vì đây là một trong những chỉ báo sớm nhất đưa fractal và phương pháp fractal vào thế giới giao dịch.

Mũi tên chỉ vị trí đặt fractal trên biểu đồ. Chỉ báo thường được đặt trước để hiển thị fractal dựa trên quy tắc 5 nến. Tùy thuộc vào nhà giao dịch, bạn có thể thay đổi và chỉnh sửa cài đặt chỉ báo để bao gồm số lượng nến bạn muốn trong một fractal.

Theo Williams, nên sử dụng chỉ báo Fractal cho các chiến lược giao dịch dựa trên sự phá vỡ mức giá. Phá vỡ mức giá được chỉ ra khi giá di chuyển ít nhất một điểm trên hoặc dưới mức giá của fractal trước đó.

Tương tự, phá vỡ fractal trước đó được gọi là mức phá vỡ của người mua trong trường hợp giá tăng cao hơn mũi tên hướng lên trước đó biểu thị fractal. Trường hợp ngược lại, khi giá giảm xuống dưới mũi tên hướng xuống trước đó biểu thị fractal, được gọi là phá vỡ của người bán. Williams coi sự phá vỡ của người mua hoặc người bán là tín hiệu để mở vị thế giao dịch.

Điều đáng nói là chỉ báo này hiệu quả hơn nhiều trong phân tích giao dịch khi kết hợp với các chỉ báo và công cụ khác. Ví dụ: hãy cân nhắc ghép chỉ báo này với chỉ báo Williams Alligator (được tạo bởi cùng tác giả). Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo Fractal để phát hiện mức tham gia thị trường và sau đó sử dụng chỉ báo Williams Alligator làm bộ lọc, tránh mở vị thế ở mức phá vỡ trong thị trường không có xu hướng (yếu).

Điều cần tìm kiếm

Các nhà giao dịch thường đặt lệnh dừng đang chờ xử lý cao hơn hoặc thấp hơn một vài điểm so với mức fractal dự kiến để mở vị thế trong trường hợp xảy ra phá vỡ. Cụ thể trong những trường hợp này, điểm dừng ít hơn được đặt ở mức của fractal đối diện thứ hai đến cuối cùng.

Hạn chế

Theo các nguyên tắc của chỉ báo, sẽ luôn có độ trễ fractal đáng kể (hai hoặc nhiều nến, cho hoặc nhận). Độ trễ là một phần của chỉ báo và cần được xem xét khi các nhà giao dịch chọn sử dụng chỉ báo.

Để hỗ trợ việc chỉ báo Fractal bị trễ và không có khả năng vẽ lại, nhà giao dịch và nhà đầu tư có kinh nghiệm thường đề xuất ghép chỉ báo này với các chỉ báo khác có khả năng thay đổi hiệu ứng này ở một mức độ nhất định. Như đã đề cập ở trên, việc bổ sung thêm các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật có thể hỗ trợ đáng kể hiệu quả của chỉ báo.

Tóm tắt

Chỉ báo Williams Fractal có từ năm 1995 và được ghi nhận là một trong những chỉ báo đầu tiên kết hợp fractal và giao dịch. Chỉ báo thường được hiển thị bằng năm nến hoặc thanh trên biểu đồ giá, trong đó nến thứ ba luôn xuất hiện ở mức cao nhất hoặc thấp nhất. Chỉ báo được đánh dấu trên biểu đồ bằng mũi tên lên hoặc xuống để báo hiệu trạng thái cao hoặc thấp, thường được sử dụng cùng với chỉ báo Williams Alligator.