Chỉ báo Chiến lược Chậm Ngẫu nhiên

Định nghĩa

Chỉ báo Chiến lược Chậm Ngẫu nhiên là một loại chỉ báo dao động giá cụ thể có thể so sánh giá đóng cửa của chứng khoán trong một phạm vi nhất định (“n”). Thông thường, nhà giao dịch sẽ đặt chỉ báo ngẫu nhiên chậm trong phạm vi 14, tuy nhiên, phạm vi tuỳ thuộc vào nhà giao dịch, với phân tích phù hợp tùy thuộc vào mong muốn và nhu cầu của nhà giao dịch.

Tính toán

Chỉ báo Chiến lược Chậm Ngẫu nhiên được tính toán dựa trên ba thành phần chính.

  1. %K: %K Chậm có thể được tính bằng công thức sau:

Định nghĩa:

n = phạm vi do nhà giao dịch quyết định

Xin lưu ý rằng để tính toán chỉ báo ngẫu nhiên chậm, hãy thay “n” bằng phạm vi bạn đang theo dõi (số khoảng thời gian). Chỉ báo ngẫu nhiên chậm có thể được tính trên bất kỳ khung thời gian nào, mặc dù giá trị mặc định là 14, như đã đề cập ở trên.

  1. Sau khi sử dụng công thức trên, nhà giao dịch nên lấy Đường trung bình động đơn giản (SMA) ba khoảng thời gian của giá trị này để tính kết quả %K cho Chiến lược Chậm Ngẫu nhiên.
  2. %D: %D Chậm bằng với SMA ba khoảng thời gian của Slow %K mà nhà giao dịch tính toán ở Bước 2.

Nội dung rút ra

Chỉ báo Chiến lược Chậm Ngẫu nhiên dao động từ 0-100. Nếu một cổ phiếu phục hồi thì chỉ báo ngẫu nhiên không thể tiếp tục tạo đỉnh cao hơn vượt qua mốc 100. Ngoài ra, chỉ báo có ranh giới và giới hạn, giống như mọi chỉ báo dao động. Với suy nghĩ này, các nhà giao dịch hiểu rằng chỉ báo sẽ không bao giờ thực sự có thể bắt chước hành động giá của chứng khoán theo chữ T. Nội dung chính rút ra là chỉ báo dao động và các chỉ báo ngẫu nhiên tiếp theo sẽ tiếp tục đi theo xu hướng theo hướng chính, về mặt kỹ thuật.

Khi phân tích hoặc tìm kiếm các tín hiệu quá bán hoặc quá mua, nhà giao dịch nên biết ý nghĩa tín hiệu của chỉ báo. Nếu cổ phiếu vượt qua mức 80, nhiều nhà giao dịch tin rằng đây là thời điểm thích hợp để bán. Tương tự, nếu cổ phiếu vượt qua mức 20, đó có vẻ là thời điểm tốt để bán, phải không? Chà, chỉ báo không nhất thiết chỉ ra các mức quá bán và quá mua mà có thể khuyên nhà giao dịch xem tín hiệu là độ mạnh của xu hướng hoặc độ yếu của xu hướng. Khi xác định ý nghĩa của tín hiệu cụ thể, hãy ghi nhớ cùng với các phương pháp phân tích xu hướng khác.

Điều cần tìm kiếm

Chiến lược Chậm Ngẫu nhiên tập trung vào mức cao và mức thấp trong một khoảng thời gian hơn là giá đóng cửa. Đây là thứ phân biệt chỉ báo dao động này với chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Điều này cũng có thể được xác định bằng công thức tính toán; trong đó chỉ báo phân tích cụ thể mức cao và mức thấp của giai đoạn (n). Vì lý do này, chỉ báo Chiến lược Chậm Ngẫu nhiên có kết quả mịn hơn và dao động thường xuyên hơn giữa các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức.

Hạn chế

Mặc dù chỉ báo rất hiệu quả trong việc dự đoán các mức cực đoan trên thị trường, nhưng người dùng có thể khó chịu khi nhận được các tín hiệu và chỉ số liên tục về tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức của cổ phiếu. Đôi khi, nhà giao dịch có thể cảm thấy mệt mỏi với cảnh báo và thông báo liên tục và có thể chọn bỏ tất cả các chỉ báo để quản lý vị thế của mình theo cách ít ồn ào hơn.

Nhà giao dịch có thể quản lý chỉ báo trong phần cài đặt, nhưng cuối cùng tùy thuộc vào từng nhà giao dịch để quyết định liệu chỉ báo này có phù hợp với họ và mục tiêu giao dịch của họ hay không.

Tóm tắt

Chỉ báo Chiến lược Chậm Ngẫu nhiên rất tuyệt vời trong việc xác định các xu hướng chính trên thị trường. Chỉ báo dao động phân tích các mức cao và mức thấp nhất trong khoảng thời gian để theo dõi xu hướng và cung cấp các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức cho nhà giao dịch. Khi được kết hợp với các chỉ báo khác được sử dụng để phân tích kỹ thuật hoặc xác định xu hướng, nhà giao dịch dễ đạt được thành công hơn.