Chỉ số Sức mạnh Thực

Định nghĩa

Chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Thực là chỉ báo dao động động lượng được thiết kế để phát hiện, xác nhận hoặc trực quan hóa sức mạnh của xu hướng. Chỉ báo sẽ chỉ ra các xu hướng tiềm năng và những thay đổi của xu hướng thông qua các giao điểm trong khi dao động giữa lãnh thổ tích cực và tiêu cực. Tích cực đề cập đến nghĩa là người mua kiểm soát nhiều hơn và tiêu cực là người bán kiểm soát nhiều hơn.

Tính toán

Cách tính Chỉ số Chỉ số Sức mạnh Thực khá đơn giản. Sau đây là công thức và định nghĩa liên quan để tính toán.

Định nghĩa

Quan trọng là cần biết cách tính toán EMA khi tính chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Thực. Bạn có thể kiểm tra các tính toán cho chỉ báo EMA tại đây.

  1. Bắt đầu tính toán chỉ báo bằng cách ghi lại thay đổi giá và thay đổi giá tuyệt đối.
  2. Sau đó tính toán thay đổi giá của EMA trong 25 giai đoạn và thay đổi giá tuyệt đối tiếp theo của EMA trong 25 giai đoạn.
  3. Tiếp theo, bạn sẽ cần tính toán giá trị chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Thực bằng cách thêm thay đổi giá được làm mịn gấp đôi và thay đổi giá tuyệt đối được làm mịn gấp đôi vào công thức chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Thực.

Những điều rút ra

Chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Thực dao động giữa vùng tích cực và tiêu cực, trong đó tích cực tức là xác nhận tăng giá và tiêu cực tức là xác nhận giảm giá. Ngoài ra, nếu chỉ báo khác với giá thì đó có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng giá yếu và/hoặc tiếp tục yếu đi và có thể đảo ngược hướng trong tương lai gần. Chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Thực được thể hiện bằng một đường duy nhất.

Điều cần tìm kiếm

Chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Thực sử dụng một đường duy nhất, thường có EMA trong khoảng thời gian từ 7-12 của đường đơn. Đường giao cắt đường tín hiệu xảy ra khi chỉ báo cắt đường tín hiệu. Nếu vượt lên trên đường tín hiệu từ bên dưới, chỉ báo có thể đảm bảo vị thế mua khả thi. Nếu Chỉ số Sức mạnh Thực vượt qua bên dưới đường tín hiệu từ phía trên thì có thể đảm bảo vị thế bán hoặc bán khống có thể xảy ra.

Chỉ báo cũng tạo ra các tín hiệu cho các đường giao cắt tâm tim đường. Các tín hiệu này xác định hướng của động lượng giá và cảnh báo người giao dịch khi động lượng mạnh và dương (khi chỉ báo ở trên 0) hoặc khi yếu và âm (khi chỉ báo ở dưới 0). Tìm đường cũng có thể được sử dụng để biết thiên kiến giao dịch. Trong những trường hợp này, các nhà giao dịch có thể quyết định chỉ tham gia vào vị thế mua khi chỉ báo hiển thị trên tim đường. Tuy nhiên, nếu chỉ báo được định giá dưới 0, thì nhà giao dịch có thể quyết định chỉ giao dịch ở các vị thế bán. Ngoài ra, nhà giao dịch cũng có thể sử dụng điểm phá vỡ và phân kỳ cùng chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Thực như một cách để nhận diện và xác định thay đổi động lượng giá và thay đổi chung về giá.

Hạn chế

Chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Thực cảnh báo các nhà giao dịch bằng nhiều tín hiệu, mặc dù một vài tín hiệu trong số này sai và có thể ảnh hưởng đến vị thế của nhà giao dịch. Tín hiệu sai thường là hành động giá khác với mong đợi hoặc dự đoán sau tín hiệu giao dịch. Đây là lý do tại sao cần sử dụng chỉ báo này ngoài các chỉ báo theo dõi giá khác. Với các công cụ phân tích khác, nhà giao dịch sẽ thấy giao dịch dễ dàng hơn dựa trên nhiều thông tin và dữ liệu quan trọng hơn.

Ngoài ra, đường giao cắt đường tín hiệu xảy ra thường xuyên và có thể không mang lại lợi ích giao dịch đáng kể. Nhà giao dịch cần lọc các tín hiệu này bằng các hình thức phân tích bổ sung như chỉ báo và công cụ khác liên quan đến loại giao dịch cụ thể.

Phân kỳ thường có thể khó lập bản đồ và cũng khó dựa vào với chỉ báo này. Nếu phân kỳ kéo dài quá lâu thì cuối cùng lại có thể cung cấp rất ít thông tin chi tiết về thời điểm thực sự xảy ra đảo chiều trong xu hướng. Ngoài ra, phân kỳ không phải lúc nào cũng xuất hiện khi giá đảo chiều đáng kể.

Tóm tắt

Chỉ số Sức mạnh Thực được tạo ra để thể hiện sức mạnh của xu hướng dưới dạng chỉ báo dao động, chỉ ra các xu hướng tiềm năng và những thay đổi của xu hướng thông qua việc giao cắt giữa các đường tín hiệu và phát hiện phân kỳ, cảnh báo nhà giao dịch về độ yếu hoặc mạnh của xu hướng.