Đường trung bình động theo trọng số khối lượng (VWMA)

Định nghĩa

Chỉ báo Đường trung bình động theo trọng số khối lượng (VWMA) rất phù hợp để phân tích khối lượng. Nếu bạn sử dụng Đường trung bình động đơn giản (SMA) hoặc giá trung bình theo trọng số khối lượng (VWAP), thì bạn đã hiểu rõ mức độ phức tạp của VWMA. VWMA cũng hữu ích trong việc theo dõi giá-khối lượng, xác định xu hướng và xem xét khối lượng có trọng số trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Tính toán

Có thể sử dụng công thức sau đây để tính toán VWMA:

Định nghĩa:

VWMA = Đường trung bình động theo trọng số khối lượng

C = Giá đóng cửa

V = Khối lượng

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là mức trung bình dựa trên n giá đóng cửa trong quá khứ. SMA mang lại trọng số như nhau cho mỗi giá đóng cửa trong phương trình. VWMA khá giống như vậy, ngoại trừ việc VWMA đưa ra trọng số khác nhau cho mỗi giá đóng cửa và phụ thuộc vào khối lượng của khoảng thời gian đó. Lưu ý rằng nếu khối lượng của một VWMA 3 ngày (V3) cao hơn, thì giá đóng cửa (C3) cuối cùng sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn đến giá trị được tính toán.

Nội dung rút ra

Đường trung bình động (MA) có nhiều cách sử dụng và khá linh hoạt. Có thể sử dụng độ dốc của MA để lọc các xu hướng, xác định động lượng khi so sánh với giá và xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Tuy nhiên, với suy nghĩ này, chúng ta nên biết rằng VWMA không giống như hầu hết các đường trung bình động (tức là SMA, EMA) cho nên không nên triển khai như vậy.

VWMA có cách tích hợp đọc đáo với dữ liệu khối lượng, do đó cần xem xét VWMA riêng biệt với các MA khác không có chung tiêu chí đó. Ví dụ: sử dụng VWMA với SMA, các nhà giao dịch có thể tối đa hóa việc sử dụng các công cụ phân tích và làm nổi bật các tín hiệu khối lượng, xác định tác động của việc thêm dữ liệu khối lượng và bao gồm trọng số khối lượng để dễ dàng giao dịch.

Điều cần tìm kiếm

Thông thường, chỉ báo VWMA cho thấy khối lượng tăng cùng với xu hướng thị trường và giảm so với xu hướng đó. Khi sử dụng song song VWMA và SMA, nếu VWMA cao hơn SMA, thường có nghĩa là khối lượng cao hơn (đã từng) vào những ngày thị trường đóng cửa cao hơn, còn được gọi là ngày lên giá. Ngược lại, nếu VWMA nằm dưới SMA, có nghĩa là khối lượng giao dịch cao hơn trong những ngày khi thị trường đóng cửa ở mức thấp hơn (ngày giảm giá).

Tóm tắt

Chỉ báo Đường trung bình động theo trọng số khối lượng rất hữu ích để theo dõi giá-khối lượng, xác định khối lượng có trọng số liên quan đến xu hướng thị trường và làm nổi bật các tín hiệu và dữ liệu về khối lượng. VWMA được sử dụng hiệu quả nhất với các chỉ báo phân tích kỹ thuật và mô hình giá khác, đặc biệt khi kết hợp với chỉ báo SMA.