Mô hình nến sao Mai Doji - Tăng giá

Mô hình nến này là một biến thể của mô hình sao Mai. Mô hình đảo chiều tăng ba ngày, bao gồm ba nến có hình dạng như sau: Đầu tiên là một nến đỏ thân dài mở rộng xu hướng giảm hiện tại. Tiếp theo là một nến Doji tạo khoảng trống khi mở cửa. Sau đó là cây nến thân dài màu xanh lá cây, tạo khoảng trống khi mở cửa và đóng cửa trên điểm giữa của thân nến đầu tiên. Mô hình tăng giá hơn so với mô hình sao mai thông thường vì sự tồn tại của nến Doji.

Phiên bản giảm giá của mô hình sao Mai Doji là mô hình nến sao Hôm Doji.

Đầu vào:

Thông thường, mô hình nến này được nhận biết cùng với hướng xu hướng cụ thể, tức là hướng xu hướng đó có thể quan trọng đối với mô hình nếu giá nhìn chung tăng hoặc giảm. Tùy chọn 'Phát hiện xu hướng dựa trên' cho phép bạn chỉ định sử dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện xu hướng:

  • SMA50 - chỉ báo so sánh giá hiện tại của mã giao dịch với Đường trung bình động đơn giản (SMA) có độ dài 50. Nếu giá hiện tại nằm dưới SMA, chuyển động giá này được coi là xu hướng giảm. Nếu giá cao hơn SMA, đó là xu hướng tăng.
  • SMA50, SMA200 - chỉ báo so sánh riêng giá hiện tại với SMA50 và SMA50 với SMA200. Nếu giá hiện tại nằm trên SMA50 và SMA50 nằm trên SMA200, đây được coi là một xu hướng tăng. Nếu giá nằm dưới SMA50 và SMA50 nằm dưới SMA200, đây là xu hướng giảm.
  • Không phát hiện - chỉ báo không xem xét xu hướng giá.

Bằng cách so sánh hai SMA khác nhau, tùy chọn 'SMA50, SMA200' chỉ phát hiện các xu hướng mạnh hơn. Khi xu hướng yếu và điều kiện trên không được đáp ứng, thì sẽ không phát hiện mô hình nào. Ngược lại, tùy chọn 'SMA50' cũng sẽ phát hiện các xu hướng yếu hơn.