Mô hình nến Upside Gap Tasuki - Tăng giá

Upside Tasuki Gap là mô hình ba ngọn nến được tìm thấy trong xu hướng tăng, thường gợi ý tiếp tục xu hướng tăng. Cây nến đầu tiên dài có màu xanh lục, theo sau là cây nến màu xanh lá cây nhỏ hơn với giá mở cửa chênh lệch trên thân của cây nến trước đó. Cây nến thứ ba có màu đỏ, đóng bên trong khoảng trống được tạo bởi hai cây nến đầu tiên, không thể đóng hoàn toàn. Thị trường giá xuống không thể thu hẹp khoảng trống cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục.

Phiên bản giảm giá của mô hình Upside Gap Tasuki là mô hình nến Downside Tasuki Gap.

Đầu vào:

Thông thường, mô hình nến này được nhận biết cùng với hướng xu hướng cụ thể, tức là hướng xu hướng đó có thể quan trọng đối với mô hình nếu giá nhìn chung tăng hoặc giảm. Tùy chọn 'Phát hiện xu hướng dựa trên' cho phép bạn chỉ định sử dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện xu hướng:

  • SMA50 - chỉ báo so sánh giá hiện tại của mã giao dịch với Đường trung bình động đơn giản (SMA) có độ dài 50. Nếu giá hiện tại nằm dưới SMA, chuyển động giá này được coi là xu hướng giảm. Nếu giá cao hơn SMA, đó là xu hướng tăng.
  • SMA50, SMA200 - chỉ báo so sánh riêng giá hiện tại với SMA50 và SMA50 với SMA200. Nếu giá hiện tại nằm trên SMA50 và SMA50 nằm trên SMA200, đây được coi là một xu hướng tăng. Nếu giá nằm dưới SMA50 và SMA50 nằm dưới SMA200, đây là xu hướng giảm.
  • Không phát hiện - chỉ báo không xem xét xu hướng giá.

Bằng cách so sánh hai SMA khác nhau, tùy chọn 'SMA50, SMA200' chỉ phát hiện các xu hướng mạnh hơn. Khi xu hướng yếu và điều kiện trên không được đáp ứng, thì sẽ không phát hiện mô hình nào. Ngược lại, tùy chọn 'SMA50' cũng sẽ phát hiện các xu hướng yếu hơn.