Chiến lược Đảo chiều Xoay

Định nghĩa

Chiến lược Điểm xoay đề cập đến việc loại bỏ các giao dịch khỏi Điểm xoay. Điểm xoay chỉ theo hướng mà tài sản muốn hướng tới tiếp theo. Điểm xoay thường được sử dụng cho giao dịch trong ngày và tạo lập thị trường, được biểu thị bằng các mức Hỗ trợ và Kháng cự có lợi cho xu hướng mà tài sản đang di chuyển.

Nội dung rút ra

Điểm Xoay (PP) hiển thị cho nhà giao dịch nơi hỗ trợ hoặc kháng cự tìm thấy trong thời gian thực. Các mức điều chỉnh khi giá di chuyển và đạt được sức mạnh khi xu hướng tăng theo một trong hai hướng. Điểm xoay được sử dụng để nhanh chóng xác định các mức quan trọng đối với thị trường để phục hồi hoặc từ chối. Mỗi khi tài sản giao dịch tại Điểm xoay (ví dụ: mức hỗ trợ hoặc kháng cự) và sau đó đảo chiều theo hướng, mức này sẽ liên tục mạnh hơn.

Điều cần tìm kiếm

Chiến lược Điểm xoay bao gồm các trường hợp sử dụng khác nhau. Trong phần này, chúng tôi sẽ nêu bật một số chiến lược mà Chiến lược đảo ngược điểm xoay tuân theo:

Quy tắc vào lệnh mua: Nếu giá bắt đầu trên Điểm xoay (PP), thì các nhà giao dịch thường được khuyến nghị mua gần đường PP vì điểm xoay đang tăng sức mạnh hoặc cho thấy xu hướng rõ ràng cao hơn.

Quy tắc vào lệnh thận trọng dài hạn: Khi thị trường đóng cửa ở mức x pip trên mức Điểm xoay, đây là lúc nhà giao dịch rất có thể muốn thị trường chạm vào đường PP và thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu đường đáng tin cậy và ổn định ở vị trí và hướng.

Quy tắc dừng lỗ dài hạn: Quy tắc này tuân theo ý tưởng rằng nên sử dụng lệnh cắt lỗ cho giao dịch nếu giao dịch nằm dưới Điểm xoay vài pip. Ngoài ra, quy tắc xác định rằng mức dừng lỗ bên dưới Hỗ trợ 1 (S1) khiến có nhiều khả năng xảy ra lỗi hơn trong giao dịch.

Quy tắc chốt lời dài hạn: Quy tắc này thiết lập lệnh chốt lời xảy ra tại Hỗ trợ 2 (S2). Nếu giao dịch đến S1, thì việc chuyển sang lệnh dừng lỗ để cân bằng có ý nghĩa rất quan trọng.

Quy tắc vào lệnh bán: Nếu thị trường bắt đầu bên dưới Điểm xoay (PP), nhiều nhà giao dịch sẽ chọn bán gần đường PP. Nếu đường này bị vượt quá hoặc bị bỏ lỡ và thị trường dường như đang theo xu hướng giảm, thì nhà giao dịch nên xem xét các động thái giao dịch khác dọc theo hướng PP sai lệch trong ngắn hạn.

Quy tắc vào lệnh ngắn thận trọng: Quy tắc này nhấn mạnh nhu cầu thị trường chạm vào đường PP để thực hiện giao dịch tốt, nhưng chỉ khi thị trường đóng cửa ở mức x pip dưới mức Điểm xoay. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu đường đáng tin cậy và ổn định ở vị trí và hướng.

Quy tắc dừng lỗ ngắn hạn: Quy tắc này tuân theo ý tưởng rằng nên sử dụng lệnh cắt lỗ cho giao dịch nếu giao dịch cao hơn Điểm Pivot một vài pip. Ngoài ra, quy tắc này xác định rằng mức dừng lỗ trên R1 (Kháng cự 1) khiến có nhiều khả năng xảy ra lỗi hơn trong giao dịch.

Quy tắc chốt lời ngắn hạn: Quy tắc này thiết lập lệnh chốt lời xảy ra tại R2 và nếu giá đạt đến R1, thì việc chuyển sang lệnh dừng lỗ để cân bằng có ý nghĩa rất quan trọng.

Tóm tắt

Chiến lược Điểm xoay đề cập đến việc thực hiện các giao dịch thoát ra khỏi Điểm xoay theo hướng xu hướng chung của thị trường. Liên quan đến Điểm xoay, Chiến lược đảo ngược xoay sử dụng các quy tắc vào và ra để giúp xác định thời gian giao dịch tối ưu và thời điểm thực hiện các giao dịch bị trả lại.