Điểm Xoay Trong ngày của Rob Booker

Định nghĩa

Chỉ báo Điểm Xoay trong ngày được Rob Booker sử dụng kết hợp với Phân kỳ Knoxville để tạo ra hệ thống giao dịch hiệu quả có thể xác định các mục tiêu giá cơ bản trong thị trường, bao gồm cả thời điểm tốt nhất để vào vị thế bán.

Lịch sử

Chỉ báo này được Rob Booker, doanh nhân và nhà giao dịch tiền tệ giàu kinh nghiệm sử dụng thường xuyên và đánh giá cao.

Nội dung rút ra

Đầu vào và kiểu chỉ báo có thể được tùy chỉnh theo sở thích của nhà giao dịch. Chúng ta hãy xem những yếu tố ảnh hưởng đến Điểm xoay trong ngày.

Cài đặt Đầu vào. Với chế độ cài đặt đầu vào, nhà giao dịch sẽ thấy các tùy chọn để chọn khoảng thời gian xem lại, sau đó là ba tùy chọn khoảng thời gian khác cho chỉ báo. Điểm xoay trong ngày có ba tùy chọn:

1) trục xoay 1 giờ hoặc khoảng thời gian 60 phút;

2) trục xoay 4 giờ hoặc khoảng thời gian 240 phút; hoặc

3) trục xoay 8 giờ hoặc khoảng thời gian 480 phút.

Cài đặt Kiểu. Với chế độ cài đặt kiểu, nhà giao dịch có thể điều chỉnh độ rộng của đường và các yếu tố thẩm mỹ khác cho bố cục của chỉ báo trên biểu đồ.

Điều cần tìm kiếm

Theo Rob Booker, “ví dụ điển hình nhất về điểm xoay trong ngày là điểm không bị ảnh hưởng bởi giá”. Điều này có nghĩa là điểm xoay được hiển thị trên biểu đồ không nhìn thấy giao cắt với nến là mục tiêu giá tuyệt vời để nhà giao dịch sử dụng làm điểm vào vị thế bán. Chờ đợi Phân kỳ Knoxville hình thành hoặc thậm chí xảy ra đảo ngược giá, nhà giao dịch có thể sử dụng điểm xoay bị bỏ lỡ làm mục tiêu giá. “Điểm xoay bị bỏ lỡ” này dễ dàng được xác định là một đường trong ngày không có nến nào chạm vào đường đó từ đầu đến cuối khoảng thời gian.

Tóm tắt

Điểm xoay trong ngày được sử dụng để xác định mục tiêu hành động giá chính trên thị trường nhằm cảnh báo nhà giao dịch về thời điểm tốt nhất để vào vị thế bán. Sử dụng chỉ báo Điểm xoay trong ngày kết hợp với các chỉ báo khác, chẳng hạn như Phân kỳ Knoxville, nhà giao dịch hưởng lợi từ hỗ trợ kỹ thuật bổ sung và từ đó xây dựng một hệ thống giao dịch xác định thời điểm hành động giá quan trọng.