Đường trung bình động Arnaud Legoux

Định nghĩa

Đường trung bình động Arnaud Legoux (ALMA) khác với các đường trung bình động khác do thiết kế riêng để sử dụng cách phân phối Gaussian được dịch chuyển với độ lệch được tính toán để mức trung bình thiên về những ngày gần đây hơn, thay vì tập trung đồng đều hơn vào cửa sổ. Được xây dựng trên Khung trung bình động tổng quát, ALMA có thể sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau kết hợp với khả năng của riêng mình và chạy trên nhiều khung thời gian, bao gồm các loại thanh tùy chỉnh.

Lịch sử

Chỉ báo Đường trung bình động Arnaud Legoux (ALMA) được phát triển bởi cả Arnaud Legoux và Dimitrios Douzis-Loukas khi cố gắng tạo ra một đường trung bình động mới và được cải thiện để thể hiện độ mượt và khả năng phản hồi cao hơn so với các đường trung bình động khác tại thời điểm phát triển. Legoux tuyên bố đường trung bình động ALMA được lấy cảm hứng đáng kể từ Bộ lọc Gaussian và thường so sánh đường trung bình động do ông phát triển với Đường trung bình động Hull (HMA), được cho là vượt trội so với ALMA về hiệu quả và độ trơn tru.

Tính toán

  • Để tính toán Đường trung bình động Arnaud Legoux (ALMA), trước tiên bạn cần tính tổng trọng số kích thước cửa sổ bằng cách sử dụng chuỗi đầu vào và trọng số do hàm Gaussian đưa ra với giá trị đỉnh được xác định bởi độ lệch và chiều rộng được xác định bởi sigma.
  • Tổng trọng số này sau đó được chia cho tổng của các trọng số.

Nội dung rút ra

Mục tiêu chính của Đường trung bình động Arnaud Legoux (ALMA) là tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy nhất so với các đường trung bình động khác. Để thực hiện điều này, ALMA lần lượt áp dụng mức trung bình từ trái sang phải, sau đó từ phải sang trái, tạo ra một đường kết hợp. Do đó, tín hiệu kết hợp sẽ điều chỉnh tương ứng bằng cách áp dụng Độ lệch Gaussian có thể điều chỉnh đường kết hợp theo giá hiện tại và sigma.

Điều cần tìm kiếm

Đường trung bình động Arnaud Legoux có ba yếu tố:

Cửa sổ: Phần tử này là khoảng thời gian. Theo mặc định, cửa sổ được đặt thành 9 kỳ, nhưng nó có thể được tùy chỉnh để phù hợp với bất kỳ phong cách giao dịch nào.

Độ lệch: Phần tử này là Gaussian được áp dụng cho đường kết hợp và có thể được căn chỉnh theo giá hiện tại. Giá trị mặc định được đặt thành 0,85, nhưng bằng cách đặt thành 1, bạn có thể làm cho nó hoàn toàn khớp với giá hiện tại (tương tự như cách Đường trung bình động hàm mũ (EMA) với cài đặt 0 giống như Đường trung bình động đơn giản (SMA)) . 0,85 là khuyến nghị, tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh nó như với phần tử cửa sổ.

Sigma: Yếu tố này là độ lệch chuẩn được áp dụng cho đường kết hợp để nó có vẻ sắc nét hơn. Mặc định được đặt thành 6 và không nên thay đổi cài đặt này. Giá trị của 6 được lấy cảm hứng từ quy trình 6 Sigma.

Tóm tắt

Tóm lại, Đường trung bình động Arnaud Legoux là đường trung bình động được điều chỉnh đặc biệt để mang lại độ mượt và khả năng phản hồi tối ưu. Đường trung bình động này được tạo ra để trở thành đường trung bình di động vượt trội tại thời điểm phát triển và thường được coi là đường trung bình cơ bản được nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư theo dõi để sàng lọc thị trường. Để theo dõi mức trung bình này mà không cần truy cập vào nó trong trình sàng lọc của bạn, chỉ cần điều chỉnh cài đặt Đường trung bình động luỹ thừa (EMA) và/hoặc Đường trung bình động đơn giản (SMA) bạn yêu thích như được mô tả trong phần có tiêu đề ở trên.