Cách đặt cảnh báo

Cảnh báo có thể được tạo trên chuỗi dữ liệu, các ô chỉ báo, các lệnh chiến lược và các đối tượng vẽ. Cảnh báo trên chuỗi dữ liệu độc lập với khoảng thời gian, trong khi cảnh báo cho các nghiên cứu, chiến lược và bản vẽ phụ thuộc vào khoảng thời gian vì nó được tính đến khi tính toán các chỉ số.

GHI CHÚ! Nếu thông số chỉ báo được thay đổi sau khi cảnh báo được tạo, thì cảnh báo sẽ được kích hoạt bằng cách sử dụng cài đặt cũ.

Có một số cách để đặt cảnh báo:

1. Nút trên thanh công cụ trên cùng:

2. Nút trong cửa sổ trình quản lý cảnh báo:

3. Từ menu chuột phải:

4. Nút trên bảng vẽ:

5. Nút Dấu cộng bên cạnh giá hiện tại trên thang giá:

6. Bằng phím nóng: ALT + A (Windows) hoặc ⌥ + A (Mac).

7. Nút trong tiêu đề ý tưởng:

Chức năng cảnh báo

Khi bạn tạo cảnh báo, các cài đặt sau sẽ khả dụng:

 • Tình trạng kích hoạt, xác định thời điểm cảnh báo xuất hiện.
 • Tần suất - bạn có thể đặt xem cảnh báo sẽ chỉ được kích hoạt một lần hay nhiều lần.
 • Hẹn giờ, sẽ tự động dừng cảnh báo. Cảnh báo sẽ tự động tắt khi đạt đến cài đặt Bộ hẹn giờ hết hạn.
 • Tên cảnh báo, sẽ được hiển thị trong trình quản lý cảnh báo để giúp dễ dàng xác định cảnh báo.
 • Một thông báo sẽ được hiển thị khi cảnh báo được kích hoạt. Bạn có thể sử dụng trình giữ chỗ đặc biệt để truy cập các giá trị biến đổi trong thông báo của cảnh báo.

Cảnh báo hành động

Sử dụng các tùy chọn sau để được thông báo khi cảnh báo của bạn được kích hoạt:

 • Thông báo trên Ứng dụng - để nhận được thông báo bằng cảnh báo trên điện thoại của bạn, trước tiên bạn phải tải xuống ứng dụng TradingView mới nhất từ AppStore hoặc Google Play.
 • Hiển thị Cửa sổ bật lên - một thông báo bật lên sẽ xuất hiện sau khi một cảnh báo được kích hoạt. Nếu tùy chọn này được bật, một thông báo bật lên sẽ xuất hiện, ngay cả khi bạn đang duyệt trong một tab khác (để tính năng này hoạt động bình thường, vui lòng cho phép TradingView hiển thị thông báo trên màn hình).
 • Gửi Email - một email sẽ được gửi cho bạn khi một cảnh báo được kích hoạt. Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email trong hồ sơ TradingView của bạn.
 • Webhook URL - webhooks cho phép bạn gửi yêu cầu ĐĂNG đến một URL nhất định mỗi khi cảnh báo được kích hoạt.
 • Phát âm thanh - sau khi cảnh báo được kích hoạt, bạn sẽ nghe thấy âm thanh.
 • Gửi Email tới SMS - sử dụng tùy chọn này để nhận thông báo trên điện thoại của bạn. Email-to-sms là cách dễ nhất và hoàn toàn miễn phí để gửi tin nhắn văn bản (SMS) từ Internet đến điện thoại. Trang web này nhằm mục đích trở thành danh sách đầy đủ và cập nhật nhất các nhà cung cấp dịch vụ email quốc tế có thể được sử dụng để gửi tin nhắn văn bản đến điện thoại.