Chiến lược Thanh bên ngoài

Định nghĩa

Chiến lược Thanh bên ngoài so sánh các giá trị ở mức cao và thấp của thanh với giá trị thanh trước đó. Nếu mức cao hiện tại cao hơn mức trước đó và mức thấp hiện tại thấp hơn mức trước đó, chiến lược sẽ gia nhập vị thế. Điều này có nghĩa là thanh hiện tại có thể vừa với thanh trước đó 'bên trong' thanh đó. Hướng phụ thuộc vào chính thanh: nếu thanh có màu xanh lá cây, chiến lược sẽ vào lệnh mua. Trên thanh màu đỏ, chiến lược sẽ gia nhập lệnh bán.

Tóm tắt

Chiến lược Thanh bên ngoài là cách để đặt cược xem ai đang nắm quyền kiểm soát - phe mua hay phe bán. Chiến lược tìm kiếm các thanh lớn hơn thanh trước thanh đó và di chuyển theo cùng một hướng. Việc chiến lược vào lệnh mua hay bán sau đó phụ thuộc vào chính thanh đó: nếu thanh có màu xanh lá cây, chiến lược sẽ vào lệnh mua. Trên thanh màu đỏ, chiến lược sẽ gia nhập lệnh bán.