Xuất bản Ý tưởng Giáo dục

Xuất bản Ý tưởng Giáo dục

Ý tưởng giáo dục là gì?

Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng các ý tưởng giáo dục có bản chất là giáo dục. Họ không thiết lập giao dịch cho một biểu tượng cụ thể tại một thời điểm cụ thể, thay vào đó họ thảo luận về cách thức hoạt động của các phương pháp giao dịch, các loại phân tích, các cách tiếp cận khác nhau hoặc các công cụ cụ thể. Những ý tưởng này giữ nguyên giá trị và mức độ liên quan của chúng trong một thời gian dài. Các ý tưởng giáo dục giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn, bao gồm một loạt các chủ đề như tâm lý giao dịch, quản lý rủi ro, các phương pháp hay nhất về cách sử dụng các công cụ nhất định, các cột liên quan đến giao dịch hoặc cấu hình mẫu chi tiết.

Các ý tưởng giao dịch chỉ được xuất bản cho mục đích giáo dục không thuộc danh mục này và phải được xuất bản dưới dạng Phân tích.

Ý tưởng giáo dục và sự kiểm duyệt

Chúng tôi có sứ mệnh cung cấp các tài liệu giáo dục tốt để giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Vì vậy, chúng tôi sẽ sàng lọc tất cả nội dung được gắn thẻ làm hướng dẫn trước khi xuất bản. Chỉ những ý tưởng có nội dung giáo dục tốt mới được công bố. Những thứ không đáp ứng được kỳ vọng của chúng tôi sẽ vẫn bị ẩn. Bạn sẽ nhận được một tin nhắn riêng từ nhóm kiểm duyệt của chúng tôi với kết quả khi ấn phẩm của bạn đã được xem xét.