Lỗi khi phát lại sự kiện trực tiếp trên YouTube

Nếu bạn gặp lỗi khi tạo sự kiện phát trực tiếp có tính năng phát lại trên YouTube, điều đó có nghĩa là chức năng phát trực tiếp chưa được kích hoạt trên kênh YouTube của bạn. Bạn có thể đọc thêm thông tin về cách kích hoạt tính năng phát trực tiếp trên YouTube tại đây.