Sự kiện phát trực tiếp được lưu trữ trong bao lâu, tôi có thể tải xuống không?

Bản ghi sự kiện phát trực tiếp được lưu trữ trong 30 ngày. Sau đó, các bản ghi bị xóa.

Người dùng gói đăng ký Premium có thể lưu các bản ghi sự kiện phát trực tiếp vô thời hạn.

Mẹo: chúng tôi cung cấp miễn phí các tệp video ghi sự kiện phát trực tiếp. Có nhiều tiện ích mở rộng khác nhau trên trình duyệt cho phép bạn tải xuống và lưu sự kiện phát trực tiếp.