Làm thế nào để thêm một phần vào danh sách theo dõi?

Mở danh sách bắt buộc

Chọn biểu tượng phía trên mà bạn muốn tạo một phần

Nhấp chuột phải vào nó để mở menu

Chọn mục menu Thêm phần

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các phần trong bài đăng trên blog của chúng tôi.