Lỗi màu (hiện vật) đột nhiên xuất hiện trên biểu đồ

Trong các phiên bản gần đây của trình duyệt Chrome và Edge cũng như các trình duyệt dựa trên Chromium khác, các phần mềm tạo tác có thể xuất hiện dưới dạng các hình màu trên màn hình do sự cố kết xuất đồ họa ở đó. Những hiện vật này có thể hiển thị trong nhiều ứng dụng web.

Các nhà phát triển của Google đã biết vấn đề này và họ đang tìm giải pháp. (https://support.google.com/docs/thread/95433575)

Bạn có thể thử các bước sau. Trước tiên, hãy kiểm tra trình duyệt của bạn để biết các bản cập nhật mới nhất và cập nhật nó nếu cần. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy tắt tăng tốc phần cứng trong cài đặt hệ thống của trình duyệt của bạn (đối với Chrome: chrome: // settings / system).