Tôi nên làm gì trước khi bắt đầu giao dịch qua TimeX trên TradingView?

1. Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản TimeX của bạn rồi truy cập Thiết Lập Giao Dịch (thông qua biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải), tạo khóa API mới rồi đánh dấu vào ít nhất các hộp Chung và Giao Dịch được liệt kê trong phần cài đặt tương ứng. Xem bên dưới để biết thêm thông tin.

2. Tiếp theo, kết nối với sàn giao dịch TimeX trên TradingView bằng ID Khóa API và Bí Mật Khóa mà bạn đã thiết lập trong tài khoản TimeX ở Bước 1. Bạn có thể thiết lập cặp khóa API mới bất kỳ lúc nào và sử dụng cho các lần đăng nhập sau.

3. Bây giờ, hãy bắt đầu giao dịch với TimeX trực tiếp trên TradingView.