Cách đồng bộ hóa biểu đồ theo bố cục của tôi?

Bạn có thể đồng bộ hóa biểu đồ theo bố cục đa biểu đồ bằng cách nhấp vào nút "Chọn Bố Cục" trên thanh công cụ chính rồi chọn các yếu tố muốn đồng bộ hóa. Menu này giúp bạn có khả năng đồng bộ hóa các yếu tố sau của biểu đồ: mã, crosshair, khong thi gian, thi gian và phm vi ngày. Ví dụ: nếu muốn sử dụng cùng một mã cho cả hai biểu đồ, thì bạn cần chọn "Mã".


Để bật tính năng đồng bộ hóa các đối tượng vẽ, hãy mở chế độ đa biểu đồ trong menu Chọn Bố Cục. 


Bây giờ hãy bật tính năng đồng bộ hóa các đối tượng vẽ bằng nút trên bảng điều khiển bên trái. 

Xin lưu ý rằng các bản vẽ chỉ có thể được đồng bộ hóa trên các biểu đồ có cùng ký hiệu.

Ngoài ra, bạn có thể đồng bộ hóa mã giao dịch và khoảng cách giữa các biểu đồ riêng lẻ bằng cách thêm các mã giao dịch vào các nhóm khác nhau. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào biểu tượng Đồng bộ hóa biểu đồ khoảng/Ký hiệu trong menu ngữ cảnh Dòng trạng thái hoặc Chuỗi của biểu đồ mà bạn muốn thêm vào nhóm và chọn một trong các biểu tượng cảm xúc trong danh sách. Tất cả các biểu đồ được đánh dấu bằng cùng một biểu tượng cảm xúc sẽ được đồng bộ hóa. Để xóa biểu đồ khỏi nhóm, chỉ cần bỏ chọn biểu tượng cảm xúc.