Làm thế nào để đồng bộ hóa các biểu đồ của bố cục của tôi?

Bạn có thể đồng bộ hóa biểu đồ của mình trong bố cục đa biểu đồ bằng cách nhấp vào nút "Chọn bố cục" trên thanh công cụ chính của bạn và chọn các yếu tố nào bạn muốn đồng bộ hóa. Bạn có khả năng đồng bộ hóa các yếu tố sau của biểu đồ: mã, crosshair, khoảng thời gian và bản vẽ. Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng cùng một biểu tượng cho cả hai biểu đồ, thì bạn cần chọn "Mã".

Xin lưu ý rằng các bản vẽ chỉ có thể được đồng bộ hóa trên các biểu đồ chứa cùng một biểu tượng.