Bản vẽ của tôi không được đồng bộ hóa trên tất cả các biểu đồ của bố cục

Các bản vẽ chỉ có thể được đồng bộ hóa trên các biểu đồ có cùng ký hiệu trong một bố cục nhiều biểu đồ khi bạn đã bật Đồng bộ hóa bản vẽ.

Để bật tính năng đồng bộ hóa các đối tượng trên bản vẽ, hãy mở chế độ nhiều biểu đồ trong menu Chọn Bố cục.

Bây giờ hãy bật tính năng đồng bộ hóa các đối tượng bản vẽ bằng nút trên bảng điều khiển bên trái.

Bạn cũng có thể đồng bộ hóa từng đối tượng bản vẽ cụ thể bằng cách chọn tùy chọn “Đồng bộ hóa trong bố cục” trong menu ngữ cảnh.