Tổng quan về Bản tin của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng email để gửi các thông điệp tùy chỉnh về thị trường, cập nhật sản phẩm và các thành viên cộng đồng hàng đầu. Khi dịch vụ email của chúng tôi phát triển, chúng tôi đã tạo ra một cách hiệu quả hơn để tùy chỉnh các thông báo qua email của bạn. Đi tới cài đặt hồ sơ của bạn để quản lý tùy chọn email của bạn và tìm hiểu thêm về những gì có sẵn.

Tổng quan Mã

Email biểu tượng hàng tuần của chúng tôi hiển thị hiệu suất hàng tuần cho từng biểu tượng phù hợp với bạn.

Thông báo hàng tuần

Email thông báo hàng tuần của chúng tôi bao gồm một số ý tưởng thú vị nhất được xuất bản bởi các nhà giao dịch và nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Nó cũng hiển thị các khoản thu nhập sắp tới, Pine Scripts để thử và một số mẹo để sử dụng TradingView.

Giảm giá và khuyến mãi

Cách tốt nhất để biết về các đợt giảm giá sắp đến và cách nhận được ưu đãi tốt nhất từ việc sử dụng TradingView để theo dõi thị trường.

Cập nhật sản phẩm

Email sản phẩm hàng tháng của chúng tôi hiển thị cho bạn tất cả các tính năng mới mà nhóm của chúng tôi đang làm việc. Chúng tôi không ngừng cải thiện nền tảng, làm cho nó nhanh hơn và thêm các công cụ sẽ cải thiện cách bạn nghiên cứu và theo dõi thị trường. Hãy đăng ký email này để bạn không bao giờ bỏ lỡ một công cụ mới.

Tài liệu Giáo dục

Lời nhắc đơn giản về thị trường, bao gồm các mẹo và thủ thuật để cải thiện trải nghiệm của bạn.

Chúng tôi hy vọng bạn thích tính năng mới này! Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ phản hồi hoặc câu hỏi nào.