Supertrend

Sự định nghĩa

Siêu xu hướng là một chỉ báo theo xu hướng dựa trên Phạm vi thực trung bình (ATR). Việc tính toán đường đơn của nó kết hợp phát hiện xu hướng và biến động. Nó có thể được sử dụng để phát hiện các thay đổi về hướng xu hướng và vị trí các điểm dừng.

Lịch sử

Chỉ báo Supertrend được tạo ra bởi Olivier Seban.

Tính toán

Để tính toán các dải của Supertrend, hãy sử dụng các công thức sau:

hl2 = (high + low) / 2
basicUpperBand = hl2 + (multiplier × ATR)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier × ATR)

upperBand = basicUpperBand < prev upperBand or
prev close > prev upperBand ? basicUpperBand : prev upperBand
lowerBand = basicLowerBand > prev lowerBand or
prev close < prev lowerBand ? basicLowerBand : prev lowerBand

superTrend = trendDirection == isUpTrend ? lowerBand : upperBand

Xu hướng được xác định dựa trên việc đáp ứng các điều kiện sau:

Until the ATR value is calculated trendDirection = isDownTrend
else if prev superTrend == prev upperBand
trendDirection := close > upperBand ? isUpTrend : isDownTrend
else
trendDirection := close < lowerBand ? isDownTrend : isUpTrend

Những thứ cơ bản

Supertrend là một chỉ báo theo sau xu hướng. Nó được phủ lên trên biểu đồ chính và các đồ thị của chúng chỉ ra xu hướng hiện tại. Một Supertrend có thể được sử dụng với các khoảng thời gian khác nhau (hàng ngày, hàng tuần, trong ngày, v.v.) và trên các công cụ khác nhau (cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc ngoại hối).

Supertrend có một số đầu vào mà bạn có thể điều chỉnh để phù hợp với chiến lược giao dịch của mình. Việc điều chỉnh các cài đặt này cho phép bạn làm cho chỉ báo nhạy cảm hơn hoặc ít hơn với sự thay đổi giá.

Đối với các đầu vào Supertrend, bạn có thể điều chỉnh atrLength và hệ số nhân:

  • cài đặt atrLength là độ dài xem lại cho phép tính ATR;
  • số nhân là ATR được nhân lên để bù đắp các dải từ giá.

Bạn cần tìm gì

Khi giá giảm xuống dưới đường cong chỉ báo, nó chuyển sang màu đỏ và cho thấy xu hướng giảm. Ngược lại, khi giá tăng lên trên đường cong, chỉ báo chuyển sang màu xanh lá cây và cho biết xu hướng tăng. Sau mỗi lần đóng cửa trên hoặc dưới Supertrend, một xu hướng mới sẽ xuất hiện.

Tóm lược

Supertrend giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn. Tuy nhiên, đôi khi nó tạo ra tín hiệu sai. Vì vậy, tốt nhất là sử dụng kết hợp một số chỉ số phù hợp. Giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, Supertrend hoạt động tốt nhất khi được sử dụng với các chỉ báo khác như MACDParabolic SAR, hoặc RSI.