Tôi muốn nâng cấp đăng ký hàng tháng của mình

Bạn có thể nâng cấp đăng ký của mình bằng cách mua đăng ký cao hơn (hàng tháng hoặc hàng năm). Bất kỳ ngày nào còn lại trong gói hiện tại của bạn sẽ được chuyển đổi thành ngày ở cấp cao hơn theo tỷ lệ giá và sẽ được thêm vào đăng ký mới kéo dài thời hạn đó.

Nếu đăng ký của bạn được kích hoạt thông qua ứng dụng di động Android của chúng tôi, khi nâng cấp gói của bạn, bạn sẽ không bị tính phí ngay lập tức. Bất kỳ ngày nào còn lại của gói hiện tại của bạn sẽ được chuyển thành ngày ở cấp cao hơn. Bạn sẽ chỉ bị tính phí cho một đăng ký mới khi giai đoạn này kết thúc.

Ví dụ:

  • Bạn có đăng ký Pro hàng tháng (còn 26 ngày).
  • Bạn nâng cấp gói lên cấp Pro+ hàng tháng.
  • Tất cả các ngày Pro được chuyển đổi thành các ngày trên Pro+ tier.
  • Đăng ký Pro+ mới của bạn được tự động gia hạn và bạn sẽ bị tính phí khi hết thời hạn này.