Tôi muốn nâng cấp gói đăng ký hàng tháng

Bạn có thể nâng cấp gói đăng ký của mình bằng cách mua gói đăng ký cao hơn (hàng tháng hoặc hàng năm). Tất cả các ngày còn lại trong gói hiện tại sẽ được chuyển sang ngày trong gói cấp cao hơn theo tỷ lệ giá để gia hạn thêm gói đăng ký mới.

Ví dụ:

  • Bạn có gói đăng ký Pro hàng tháng (còn 26 ngày).
  • Bạn nâng cấp gói lên cấp Pro+ hàng tháng. Gói đăng ký Pro+ mới được mua ngay.
  • Tất cả các ngày Pro được chuyển đổi thành các ngày trên Pro+ tier rồi thêm vào gói Pro+ mới.
  • Gói đăng ký Pro+ mới được tự động gia hạn. Bạn sẽ lại bị tính phí khi hết thời hạn này.

Nếu bạn mua gói đăng ký của mình trên cửa hàng di động, vui lòng tham khảo tại đây.