Tôi nhận được email từ TradingView rằng đăng ký của tôi không thể tự động gia hạn

Hệ thống sẽ cố gắng xử lý thanh toán trong vòng ba ngày. Vì vậy, nếu bạn cập nhật phương thức thanh toán hoặc giải quyết vấn đề với ngân hàng sau lần thử đầu tiên hoặc thậm chí lần thứ hai thì vẫn không có gì phải lo lắng. Đăng ký của bạn sẽ được gia hạn thành công. Bạn chỉ cần đợi một lần thử mới được thực hiện bởi hệ thống của chúng tôi.