Chuyển đổi tiền tệ trong Bộ lọc chứng khoán

Stock Screener hiển thị một số dữ liệu ở định dạng tiền tệ. Ví dụ: dữ liệu giá (chẳng hạn như Giá cuối cùng của một biểu tượng) luôn được trình bày bằng đơn vị tiền tệ của một công ty nhất định, có thể không tương ứng với đơn vị tiền tệ thị trường địa phương.

Xin lưu ý rằng dữ liệu này chưa thể được chuyển đổi.

Dữ liệu tài chính (Vốn hóa thị trường, EPS cơ bản, v.v.) được liệt kê bằng đơn vị tiền tệ thị trường, nhưng có thể có tối đa ba tùy chọn chuyển đổi.

  1. Đơn vị tiền tệ ký hiệu: đơn vị tiền tệ được đặt cho công cụ được giao dịch bởi công ty có liên quan (= đơn vị tiền tệ của LAST).
  2. Thị trường tiền tệ: tiền tệ của thị trường đã chọn.
  3. USD: giá trị có thể được chuyển đổi sang loại tiền này trên bất kỳ thị trường nào.

Ví dụ: có các loại tiền tệ khác nhau cho thị trường Vương quốc Anh (điều này có thể được nhìn thấy từ cột CUỐI CÙNG).

1. Để phân tích giá trị tài chính theo đơn vị tiền tệ ký hiệu, bạn cần chọn tùy chọn Tiền tệ ký hiệu, sau đó giá trị CUỐI CÙNG và VỐN Thị trường cho mỗi ký hiệu sẽ được hiển thị trong cùng một ký hiệu tiền tệ theo ký hiệu.

2. Tùy chọn chuyển đổi thứ hai trong menu Tài chính (GBP trong ví dụ hiện tại) chuyển đổi các giá trị tài chính thành đơn vị tiền tệ của thị trường địa phương (ví dụ: đồng bảng Anh cho thị trường Vương quốc Anh.)

Lưu ý rằng cột Vốn hóa thị trường được tính toán lại, trong khi cột CUỐI CÙNG vẫn được tính bằng đơn vị tiền tệ của công ty.

3. Tùy chọn chuyển đổi thứ ba tính toán lại các giá trị tài chính sang đơn vị tiền tệ USD (bạn có thể chuyển đổi các giá trị tài chính trên bất kỳ thị trường nào sang đô la Mỹ, tùy chọn này sẽ luôn là tùy chọn cuối cùng trong menu).

Xin lưu ý rằng các cột giá như LAST vẫn được hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của công ty.

Tuy nhiên, có những thị trường mà dữ liệu tài chính được tính bằng đơn vị tiền tệ thị trường cho tất cả các ký hiệu. Ở những thị trường này, sẽ chỉ có hai lựa chọn trong menu:

  • Tiền tệ thị trường
  • đô la Mỹ

Ví dụ, thị trường Brazil.