Cài đặt phần mềm phát trực tuyến bên ngoài

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng OBS Studio để phát trực tuyến với TradingView.

Các cài đặt video được đề xuất là:

  • tốc độ bit: 4500 Kb / giây
  • độ phân giải: 1920x1080
  • tốc độ khung hình: 30 khung hình / giây

Dưới đây là các cài đặt codec video được đề xuất cho OBS:

Các cài đặt âm thanh được đề xuất là:

  • Tốc độ bit âm thanh: 160
  • Tốc độ lấy mẫu: 44,1 kHz

Dưới đây là các cài đặt codec âm thanh được đề xuất cho OBS: