Trung vị

Định nghĩa

Chỉ báo trung vị là công cụ có thể dùng để đo lường hướng và biến động của thị trường. Trung vị tạo thành một kênh dựa trên mức độ lệch khỏi giữa phạm vi của ATR. Chỉ báo hiển thị giá trị trung vị của mức trung bình giữa mức cao và mức thấp cho độ dài được chỉ định. Trung vị được so sánh với đường Trung bình động luỹ thừa có cùng độ dài: khoảng cách giữa đường trung bình và đường trung bình động luỹ thừa được thể hiện dưới hình đám mây được tô màu theo giá trị nào cao hơn. Đám mây màu xanh lá cây xuất hiện khi đường trung bình cao hơn và biểu thị xu hướng tăng, trong khi đám mây màu tím biểu thị xu hướng giảm.

Chỉ báo được bao bọc bởi các dải dựa trên Phạm vi thực trung bình. Để tính toán các dải, giá trị ATR cho độ dài ATR đã nêu được nhân với hệ số ATR rồi cộng hoặc trừ vào trung vị.

Đầu vào

Nguồn trung vị

Nguồn dữ liệu tính toán ra giá trị trung vị.

Độ dài trung vị

Độ dài trung vị tức là có bao nhiêu điểm dữ liệu của Nguồn được sử dụng khi tính trung vị.

Độ dài ATR

Khoảng thời gian được sử dụng để tính Phạm vi thực trung bình của giá trị trung vị.

Hệ số nhân ATR

Giá trị nhân với ATR trước khi hình thành các dải.