Cách xóa danh sách

Để xóa danh sách ký hiệu tùy chỉnh khỏi danh sách theo dõi, hãy mở hộp thả xuống ở đầu phần, di chuột qua tiêu đề của danh sách và nhấp vào nút “X”.


Danh sách bị gắn cờ sẽ tự động bị xóa sau khi tất cả nội dung của nó bị xóa. Điều này có nghĩa là danh sách sẽ bị xóa khi tất cả các ký hiệu bị xóa khỏi danh sách. Để xóa một biểu tượng, bạn cần bỏ gắn cờ biểu tượng đó hoặc nhấp vào nút “X”.