Tôi muốn thay đổi cấp độ gói đăng ký của mình đã mua trong ứng dụng dành cho thiết bị di động

Bạn có thể thay đổi cấp độ đăng ký của mình bất kỳ lúc nào trong Cài đặt ứng dụng -> Đăng ký -> Thay đổi gói

Ứng dụng Android

Khi nâng cấp / hạ cấp gói đăng ký của bạn, gói đăng ký mới của bạn sẽ bắt đầu ngay lập tức. Tất cả những ngày còn lại của gói đăng ký hiện tại của bạn sẽ được chuyển đổi thành những ngày trên gói mới. Bạn sẽ bị tính phí khi hết hạn những ngày này.

Thí dụ:

  • Bạn có đăng ký Essential hàng tháng (còn 26 ngày).
  • Bạn nâng cấp gói lên cấp Plus hàng tháng.
  • Tất cả các ngày Essential còn lại được chuyển đổi thành các ngày trong gói Plus.
  • Bạn chỉ bị tính phí cho một tháng dịch vụ mới khi hết thời hạn này.

Ứng dụng iOS

Nếu cấp độ đăng ký bị hạ cấp hoặc thời hạn thanh toán của nó bị thay đổi, gói sẽ được thay đổi và số tiền sẽ được tính sau khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện tại.

Khi bạn nâng cấp đăng ký của mình, gói mới sẽ được áp dụng ngay lập tức và và bất kỳ ngày nào còn lại sẽ được hoàn trả lại cho bạn sau một vài ngày.

Xin lưu ý, một đăng ký có thể được thay đổi trên nền tảng mà nó đã được mua. Trong trường hợp thuận tiện hơn cho bạn khi đăng ký từ một nền tảng khác, bạn cần hủy đăng ký hiện tại hoặc tự động gia hạn, đợi đăng ký hết hạn và sau đó đăng ký lại từ nền tảng tương ứng.