Tôi đã mất quyền truy cập vào tài khoản Google / Apple ID của mình, làm cách nào để hủy đăng ký?

Rất tiếc, chúng tôi không thể hủy đăng ký trong Tài khoản Google / ID Apple của bạn.

Vui lòng thử khôi phục quyền truy cập vào tài khoản của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn sau cho Tài khoản Google / ID Apple hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google / Apple.