Tôi không thể thanh toán cho đăng ký / Tôi không nhận được thông báo thanh toán thành công trong ứng dụng dành cho thiết bị di động

Khi một khoản thanh toán được thực hiện thông qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động của Google Play / Apple, khoản thanh toán đó sẽ được chấp thuận trong vòng vài giây. Nếu vì lý do nào đó mà khoản thanh toán chưa được hoàn tất, sẽ có thêm một số nỗ lực để xử lý nó cho đến khi thanh toán được hoàn tất hoặc lỗi ghi nợ được hiển thị.

Trong trường hợp thanh toán bị từ chối, hãy kiểm tra số dư của thẻ và liệu phương thức thanh toán này có thể được sử dụng để mua hàng trong Google Play / Apple hay không và thử gửi lại thanh toán, thanh toán sẽ chỉ được thực hiện một lần. Xin lưu ý rằng theo chính sách của Google PlayApple, các khoản thanh toán không được chấp nhận từ một số quốc gia / khu vực.

Nếu không thể hoàn tất thanh toán hoặc đăng ký đã mua không hiển thị trong cửa hàng ứng dụng, vui lòng tham khảo Trợ giúp của Google Play / Apple.