Tôi đang bị tính phí, nhưng tài khoản của tôi không được nâng cấp. Làm cách nào để liên hệ với bộ phận Hỗ trợ?

  1. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản mà bạn đang bị tính phí. Có lẽ bạn đã vô tình tạo một tài khoản miễn phí khác mà bạn hiện đang đăng nhập. Nếu đây là nguyên nhân gây ra sự cố, thì bạn chỉ cần đăng nhập vào đúng tài khoản để tận hưởng các tính năng trả phí. Xin lưu ý rằng nếu hệ thống phát hiện một tài khoản được nâng cấp, mà chúng tôi nghĩ là của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua một thông báo bật lên.
  2. Nếu bạn không biết tên/email của tài khoản trả tiền của mình hoặc nếu bạn chưa từng đăng ký bất kỳ tài khoản nào với chúng tôi, vui lòng điền vào biểu mẫu tìm kiếm thanh toán. Biểu mẫu có các trường bắt buộc bắt buộc, nhưng vui lòng cung cấp cho chúng tôi càng nhiều chi tiết thanh toán càng tốt, để chúng tôi có thể xác định giao dịch nhanh chóng. Chú ý đến phương thức thanh toán đã được sử dụng. Người quản lý của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua thư mà bạn chỉ định trong biểu mẫu và giúp bạn tìm tài khoản trả phí.

Trong trường hợp bạn không có tài khoản với chúng tôi, vui lòng kiểm tra tại đây.