Có bao nhiêu dữ liệu cho Backtesting chuyên sâu?

Backtesting chuyên sâu cho phép kiểm tra lại tất cả dữ liệu có sẵn trong bộ lưu trữ dữ liệu TradingView. Độ dài của dữ liệu lịch sử có thể thay đổi tùy thuộc vào biểu tượng và khung thời gian biểu đồ đã chọn. Đối với khung thời gian hàng ngày, chúng tôi hiển thị tất cả dữ liệu có sẵn trên biểu đồ và dữ liệu tương tự có thể được sử dụng trong chế độ Backtesting chuyên sâu. Đối với khung thời gian trong ngày, TradingView giữ số lượng dữ liệu hạn chế và thời lượng trên khung thời gian trong ngày có thể ngắn hơn so với khung hàng ngày. Nếu không có dữ liệu cho toàn bộ khoảng thời gian Backtesting chuyên sâu đã chọn, Trình kiểm tra chiến lược sẽ hiển thị lỗi “Không có dữ liệu cho khoảng thời gian và khung thời gian biểu đồ đã chọn”. Nếu chỉ có một số dữ liệu trong ngày trong khoảng thời gian đã chọn, thì chiến lược sẽ được tính toán như bình thường.