Tôi có thể giao dịch những mã nào thông qua Nhà môi giới tương tác?

Để tìm tất cả các mã có thể giao dịch cho Nhà môi giới tương tác, hãy kết nối với họ qua Bảng giao dịch, sau đó mở Tìm kiếm mã giao dịch và cuối cùng, đảm bảo rằng hộp kiểm Nhà môi giới tương tác đang hoạt động (tùy chọn này chỉ khả dụng khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản môi giới của mình).

Sau đó, nếu bạn đang tìm kiếm một mã giao dịch cụ thể, chỉ cần sử dụng thanh tìm kiếm.