Tôi nên làm gì để có thể giao dịch thông qua Nhà môi giới tương tác trên TradingView?

Để bắt đầu giao dịch thông qua Nhà môi giới tương tác trên TradingView, bạn cần thực hiện những việc sau:

  • Đăng nhập vào vn.tradingview.com/ bằng tài khoản TradingView của bạn;
  • Đi đến vn.tradingview.com/chart/ và mở Bảng giao dịch, chọn Nhà môi giới tương tác và nhấp vào Kết nối;
  • Chọn Giao dịch Trực tiếp hoặc Giao dịch Giấy phía trên trường tên người dùng. Cửa sổ bật lên đăng nhập thay đổi màu sắc để giúp đảm bảo bạn đang đăng nhập chính xác vào chế độ mong muốn: màu xám cho giao dịch trực tiếp, màu đỏ cho giao dịch giấy mô phỏng. Bạn chỉ có thể chọn một chế độ giao dịch bắt buộc trước khi đăng nhập.

Xin lưu ý rằng chỉ có thể đăng nhập vào tài khoản giấy bằng tên người dùng và mật khẩu ban đầu của tài khoản giấy và không khả dụng với thông tin đăng nhập tài khoản thực.

  • Nhập Tên người dùng và Mật khẩu của bạn và nhấp vào Đăng nhập.
  • Xác nhận bằng cách nhập tên của bạn và nhấp vào Tôi Đồng ý

Ngay bây giờ, hãy bắt đầu giao dịch với Nhà môi giới tương tác trực tiếp trên TradingView.