Tôi nên làm gì trước khi bắt đầu giao dịch thông qua OKX trên TradingView?

Bước 1. Một khi bạn có tài khoản OKX, chuyển hướng tới bảng Giao dịch ở phía bên trên bên trái và chọn Basic Trading hoặc Margin trading.

Bước 2. Bây giờ click vào bánh răng phía trên bên phải góc màn hình để vào menu Cài đặt

Bước 3. Click vào nút Account mode và chọn Single Currency Margin

Xin chúc mừng! Bây giờ tài khoản của bạn đã sẵn sàng để sử dụng trong TradingView!