Xuất Khẩu, So Với Cùng Kỳ Năm Ngoái (EXPYY)

Thay đổi khối lượng xuất khẩu.

Tất cả các quốc gia đã có EXPYY được liệt kê sau đây:

  • Trung Quốc
  • Colombia
  • Hồng Công
  • Indonesia
  • Nhật
  • Malaysia
  • Philippines
  • Hàn Quốc
  • Đài Loan
  • Thái Lan