Chỉ Số Giá Nhà Ở, So Với Tháng Trước (HPIMM)

Đo lường thay đổi giá cả nhà ở của một gia đình mỗi tháng.

Tất cả các quốc gia hiện có HPIMM được liệt kê sau đây:

  • Úc
  • Canada
  • Ireland
  • Na Uy
  • Vương Quốc Anh
  • Hoa Kỳ