Làm thế nào để di chuyển nhiều hình vẽ cùng một lúc?

Đầu tiên, chọn các đối tượng bạn muốn di chuyển. Điều này có thể được thực hiện theo những cách sau:

  • Lần lượt chọn từng đối tượng bằng cách nhấn giữ phím Ctrl trên Windows hoặc phím ⌘ trên Mac.
  • Chọn vùng biểu đồ có các đối tượng bằng cách giữ chuột trái và phím Ctrl trên Windows hoặc phím ⌘ trên Mac.

Sau khi các đối tượng được chọn, chúng có thể được di chuyển bằng cách sử dụng:

  • Các mũi tên trên bàn phím, cho phép bạn đặt chính xác vị trí của các đối tượng - mặc dù phương pháp này có thể tốn nhiều thời gian.
  • Nhấp chuột trái kéo, đây là cách nhanh nhất để di chuyển các đối tượng nhưng có thể gây khó khăn cho việc đặt các đối tượng trên biểu đồ một cách chính xác.
  • Bằng cách chỉ định độ lệch trong tab “Độ dời” của cửa sổ thuộc tính của đối tượng.

Khi di chuyển qua tab “Độ dời”, tọa độ của mỗi điểm của các đối tượng đã chọn sẽ thay đổi, các phép toán được sử dụng cho các phép toán: cộng, trừ, nhân và chia cho các giá trị cũng như cộng và trừ cho chỉ số thanh.

Chỉ định +5 trong trường nhập liệu và nhấn Enter - thao tác này sẽ di chuyển tất cả các đối tượng vẽ lên 5 đơn vị trên thang giá.

Cần phải lưu ý rằng phép tính được thực hiện theo tất cả các quy tắc toán học đối với tọa độ của mỗi điểm, và phép nhân / chia giá có thể dẫn đến sự thay đổi trực quan của các đối tượng. Ví dụ, nếu một trong các điểm của đối tượng có tọa độ âm và điểm thứ hai có tọa độ dương, thì chúng sẽ được di chuyển theo các hướng ngược nhau khi nhân lên.

Nếu bạn chỉ nhập một số mà không có dấu, thì tất cả các đối tượng vẽ sẽ được chuyển sang giá trị của tọa độ được chỉ định.