Hợp Đồng Mở là gì?

Hợp đồng mở là tổng số hợp đồng phái sinh chưa được thanh toán.

Cần hiểu rằng vì đây là số lượng vị thế mở, giá trị có thể tăng và giảm trong ngày.

Trên biểu đồ, dữ liệu Hợp đồng mở có sẵn dưới dạng chỉ báo Hợp đồng mở:

Chỉ báo hiển thị tên của biểu tượng dịch vụ Hợp đồng mở:

Hợp đồng mở khả dụng cho cả hợp đồng tương lai truyền thống và các công cụ phái sinh tiền điện tử. Đối với tiền điện tử, dữ liệu có sẵn trong ngày ở khung thời gian phút, đối với hợp đồng tương lai truyền thống – chỉ dành cho các thanh hàng ngày.

Danh sách các sàn giao dịch có hợp đồng mở:

  • Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ: COMEX, NYMEX
  • Hợp đồng tương lai của Ấn Độ: NSE, MCX, BSE
  • Hợp đồng tương lai của Nga MOEX
  • Công cụ phái sinh tiền điện tử: BINANCE, KRAKEN, BITMEX