Làm cách nào để tôi có thể truy cập Sự kiện phát trực tiếp?

Những hội viên gói Premium có hơn 10 người theo dõi có thể bắt đầu phát trực tiếp. Chúng tôi dự kiến sẽ cấp quyền truy cập cho thêm nhiều người dùng, dựa trên gói trả phí của họ, ở một số điểm. Những người kiểm thử beta sẽ tiếp tục có quyền truy cập không phụ thuộc vào tình trạng gói đăng ký của họ như một lời cảm ơn vì những đóng góp trong giai đoạn ban đầu.