Cách điều chỉnh nhanh khả năng hiển thị của hình vẽ hay chỉ báo

Để nhanh chóng điều chỉnh khả năng hiển thị của một hình vẽ hoặc chỉ báo tại các khoảng thời gian:

  • Nhấp chuột phải vào chi tiết đã chọn để mở menu ngữ cảnh của bản vẽ hoặc chỉ báo.
  • Đi tới mục Khả năng hiển thị của các khoảng thời gian trong menu.
  • Chọn một trong các tùy chọn khả năng hiển thị nhanh.

Tùy chọn mà bạn chọn sẽ đặt chế độ cài đặt thích hợp trong tab Khả năng hiển thị. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh thêm qua hộp thoại cài đặt của đối tượng.

Bạn cũng có thể nhập vào biểu tượng dấu ba chấm trên thanh công cụ vẽ động và chú thích của chỉ báo để thiết lập cài đặt này.