Tại sao tôi không đăng nhập được vào Binance bằng tài khoản của mình?

Hiện tại, chỉ có thể đăng nhập vào nền tảng tích hợp Binance qua tài khoản giao dịch tương lai của bạn. Tài khoản giao dịch giao ngay vẫn chưa được hỗ trợ.