Hình vẽ biến mất khỏi các bảng con

Hiện tại, mỗi khi bạn ẩn chỉ báo hoặc khi bạn áp dụng mẫu chỉ báo khác cho biểu đồ, hình vẽ biến mất khỏi các bảng con. Chúng tôi có kế hoạch cải thiện hành vi này trong tương lai.

Hãy luôn theo dõi để được cập nhật nhé :)