Beta

Beta là thước đo mức độ nhạy cảm của một cổ phiếu hoặc danh mục đầu tư đối với những thay đổi trên thị trường tổng thể. Beta định lượng mối quan hệ giữa biến động giá của một tài sản cụ thể và toàn bộ thị trường rộng lớn hơn. Beta là thước đo thống kê cho biết mức độ biến động hoặc rủi ro hệ thống của khoản đầu tư so với điểm chuẩn, điển hình là chỉ số như S&P 500.

Hệ số beta được tính bằng cách hồi quy lợi nhuận lịch sử của tài sản so với lợi nhuận lịch sử của chỉ số chuẩn.

Sau đây là ý nghĩa của các giá trị beta khác nhau:

  1. Beta = 1: Beta bằng 1 cho biết tài sản có xu hướng di chuyển theo thị trường. Nếu thị trường tăng hoặc giảm theo một tỷ lệ phần trăm nhất định, thì giá của tài sản dự kiến sẽ di chuyển theo cùng một hướng với tỷ lệ phần trăm tương tự.
  2. Beta > 1: Beta lớn hơn 1 cho thấy rằng nội dung dễ biến động hoặc nhạy cảm với các biến động của thị trường hơn so với toàn bộ thị trường. Nếu thị trường tăng theo một tỷ lệ nhất định, giá của tài sản dự kiến sẽ tăng theo tỷ lệ phần trăm cao hơn và ngược lại.
  3. Beta < 1: Beta nhỏ hơn 1 ngụ ý rằng tài sản ít biến động hơn hoặc ít nhạy cảm hơn với các biến động của thị trường so với thị trường chung. Nếu thị trường tăng hoặc giảm theo một tỷ lệ phần trăm nhất định, giá của tài sản dự kiến sẽ di chuyển theo cùng một hướng nhưng với tỷ lệ phần trăm thấp hơn.
  4. Beta = 0: Beta bằng 0 cho biết không có mối tương quan giữa tài sản và thị trường. Biến động giá của tài sản độc lập với biến động thị trường.
  5. Beta âm: Beta âm có nghĩa là giá của tài sản có xu hướng di chuyển theo hướng ngược lại với thị trường. Nếu thị trường đi lên, giá của tài sản dự kiến sẽ giảm và ngược lại. Phiên bản beta âm thường được liên kết với các tài sản thể hiện các đặc tính phòng thủ hoặc phản chu kỳ.

Beta được các nhà đầu tư, nhà quản lý danh mục đầu tư và nhà phân tích sử dụng rộng rãi như công cụ đánh giá rủi ro. Beta cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự biến động của tài sản so với thị trường và giúp các nhà đầu tư hiểu được những rủi ro và lợi nhuận tiềm ẩn liên quan đến một khoản đầu tư. Tài sản có beta cao hơn thường được coi là rủi ro hơn nhưng cũng có thể mang lại tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn.