1000SHIB / TetherUS PERPETUAL FUTURES

1000SHIBUSDTPERP BINANCE
1000SHIBUSDTPERP
1000SHIB / TetherUS PERPETUAL FUTURES BINANCE
 

phân tích kỹ thuật 1000SHIBUSDTPERP

Một cách nhanh chóng và dễ dàng để phân tích Tiền điện tử

Công cụ phân tích kỹ thuật hiển thị xếp hạng thời gian thực cho các khung thời gian đã chọn. Tóm tắt cho 1000SHIB / TetherUS PERPETUAL FUTURES dựa trên các chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất - Trung bình trượt, Dao động và Pivot. Kết quả hiển thị trong nháy mắt.