AAVE / Bitcoin

AAVEBTCBINANCE
AAVEBTC
AAVE / BitcoinBINANCE
 
Không có giao dịch

AAVE / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà AAVE / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử AAVE / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAAVEBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
AAVEBTCAAVE / BitcoinBINANCE0.0038101.63%646.924K−18.00%0.0038400.0036936.511K
Mua
AAVEBTCAAVEBTC SPOTBITGET0.0038081.71%137.634K0.01%0.0038460.0036891.084K
Mua
AAVEBTCAave / BitcoinHITBTC0.00380991.66%115.276K−18.32%0.00383960.00369641.027K
Mua
AAVEBTCAave / BitcoinCOINBASE0.0038121.65%85.625K65.26%0.0038400.003693797
Mua
AAVEBTCAave Token/BitcoinOKX0.0038101.71%80.732K−16.48%0.0038400.003695795
Mua
AAVEBTCAave / BitcoinPOLONIEX0.0038161.57%19.615K−24.88%0.0038380.003705160
Mua
AAVEBTCAave / BitcoinWHITEBIT0.0038071.55%18.786K6.14%0.0038380.003690218
Mua
AAVEBTCAave / BitcoinKUCOIN0.0038111.63%13.098K−27.95%0.0038350.003698123
Mua
AAVEBTCAave / BitcoinKRAKEN0.0038221.89%8.36K−12.11%0.0038350.00368885
Mua
AAVEBTCAAVE / BITCOINCOINEX0.003802721.33%6.811K1.35%0.003845710.0036862259
Mua
AAVEBTCAAVE / BitcoinHUOBI0.0038112.06%5.53K65.31%0.0038110.00370347
Mua
AAVEBTCAave Token / BitcoinBITTREX0.003801751.23%1.106K29.84%0.003820180.0037001510
Mua
AAVEBTCAave / BTCUPBIT0.0037543500.00%80−91.70%0.0037543500.0037543501
Theo dõi
AAVEBTCAAVE / BitcoinBITSTAMP0.00377363−1.51%30.00%0.003773630.003773630
Theo dõi